INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

 

W związku z planowanym połączeniem spółek BIBUS MENOS Sp. z o.o. z/s w Gdańsku (spółka przejmująca) z MENOS Sp. z o.o. z/s w Gdyni (spółka przejmowana) oraz w celu wykonania obowiązku z art. 500 § 2 w zw. z § 21 ustawy z dnia 15 września 200 r. kodeksu spółek handlowych spółka poniżej udostępnia link do dokumentu Planu połączenia.

Pobierz (plik .pdf): Plan połączenia BM Sp. z o.o. z Menos Sp. z o.o. 18-04-2017

KONTAKT

MENOS Sp. z o.o.
ul. Siewna 28
81-574 Gdynia

NIP: 5861007348
REGON: 190410213
KRS: 0000174792
SAD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł

Oświadczenie

Firma MENOS Sp. z o.o., NIP: 5861007348, REGON: 190410213, KRS: 0000174792 z siedzibą w Gdyni przy ul. Siewnej 28, kod pocztowy: 81-574, nie posiada sklepu internetowego MENOTEL.COM (oraz jakiegokolwiek innego), nie jest jego właścicielem/współwłaścicielem ani zleceniodawcą stworzenia jego! Adres e-mail do firmy MENOS Sp. z o.o. z Gdyni to tylko i wyłącznie: menos@menos.com.pl, a prawidłowy numer telefonu to: 58 660 95 70.
Firma nie prowadzi obecnie żadnej działalności handlowej ani NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ OSZUSTÓW POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA NIĄ !!!